Wat ik voor u kan doen

“Bij strategische vragen die juridische effecten hebben, bewijst Joost zowel in de rol van juridisch adviseur als in die van sparringpartner zijn waarde.”

(Gert Jan Jansen op de Haar, algemeen directeur Itude Consulting B.V)

Boardroomcounselling

Als jurist, maar ook met de lange ervaring als werkgever en ondernemer, adviseer ik besturen van organisaties bij het nemen van beslissingen, die potentieel nadelige gevolgen kunnen hebben voor hun werknemers, cliënten of andere stakeholders. Ik benoem helder de pijnpunten en risico’s en stel noodzakelijke vragen. Ook spring ik in als sparringpartner rondom strategische vragen met juridische aspecten, of als lid van het crisisteam als een situatie uit de hand dreigt te lopen.

Contracten beoordelen en opstellen

 • Mantelovereenkomsten met ICT-leveranciers
 • Licenties (auteursrecht)
 • Samenwerkings- en partnerovereenkomsten
 • Dienstverleningsovereenkomsten
 • Bewerkersovereenkomsten
 • Reglementen
 • Protocollen
 • Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen
 • Subsidievoorwaarden
 • Advisering over samenwerkingsvormen
 • Ontvlechting bestaande samenwerking

Second opinions over te starten en lopende procedures

In 29 jaar advocatuur heb ik uiteraard veel ervaring opgedaan met het voeren van procedures bij rechtbanken en gerechtshoven. Over enkele afwegingen die gemaakt moeten worden voordat besloten wordt om te gaan procederen schreef ik eerder een artikel. Nu adviseer ik organisaties over de kans van slagen van een procedure en de vraag of het verstandig is om te gaan procederen. Anders dan doorgaans uw eigen advocaat heb ik er geen enkel belang bij dat u een lange en dure procedure gaat voeren. Soms valt er niet aan te ontkomen. Maar dikwijls is een andere oplossing meer in uw belang.

Zakelijke mediation en conflictbemiddeling

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de partijen onder begeleiding van een mediator (een onafhankelijke derde) zelf proberen hun conflict op te lossen. De enige voorwaarde die geldt is dat beide partijen de wil hebben om er samen uit te komen. Er zijn diverse voordelen aan deze vorm van conflictbemiddeling. Belangrijk zijn: de beperkte tijdbesteding en kosten maar ook de mogelijkheid dat de relatie tussen partijen hersteld wordt. Ik ben opgeleid tot mediator en kan zakelijke mediations begeleiden. Hiervoor gelden separate voorwaarden.

Advisering over relevante wetgeving zoals Wlz, Wmo, Wmcz en Wgkkz

Contracten en regelingen (zoals dienstverleningsovereenkomsten en protocollen) moeten dikwijls voldoen aan specifieke wetgeving. Ik heb de nodige ervaring in het beoordelen of aan die wetgeving voldaan wordt en wat de mogelijke consequenties zijn van wetswijzigingen en nieuwe wetgeving. Het aanpassen en herschrijven van regelingen en standaardcontracten behoort tot mijn dagelijks werk.

Mijn werkwijze

Issues denker

KRITISCH

Ik denk mee, maar ik zal iemand niet snel naar de mond praten. Ik blijf kritisch nadenken en houd mijn cliënten waar nodig een spiegel voor. Maar altijd met respect en zonder mijn mening op te dringen.

Joost Blauw

PERSOONLIJK

Als dat nodig is schakel ik van mijn rol als jurist naar mijn persoonlijke kijk op de zaak. Ik ervaar dat face to face contact soms beter is omdat het meer nuance brengt dan per telefoon of correspondentie mogelijk is.

CONTACT
Issues is flexibel

BETROKKEN EN FLEXIBEL

Ik streef naar langdurige relaties met mijn cliënten. In de uitvoering zet ik net een stapje verder dan uitsluitend het juridische, zo denk ik ook mee over de feitelijke consequenties van een juridisch gedragen beslissing voor bijvoorbeeld de cliënten van een zorginstelling.

Second opinion nodig? ISSUES legal matters helpt u graag.